17 października o godzinie dwunastej społeczność szkolna spotkała się  na apelu patriotycznym przy Dębie Traugutta. Apele te wchodzą w tradycję naszej szkoły,  zacieśniają więzi łączące członków Bractwa i przypominają wielką postać dyktatora, wspólnego Patrona.  Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego w asyście Sztandaru Szkoły oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem symbolicznego znicza. Następnie członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki zaprezentowali krótki montaż patriotyczny związany z Bractwem i Powstaniem Styczniowym. Kulminacyjnym momentem   było zakopanie przez Panią Dyrektor Renatę Kuligowską i przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Julię Kulik kapsuły czasu. Zgodnie z uchwałą Kapituły Bractwa, podjętą podczas XI Zlotu w Józefowie, w kapsule zamknięto dwa dokumenty –  historię Bractwa i historię szkoły. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Hymnu Bractwa.

Ewa Grabarczyk i Renata Malka