Wzorem lat ubiegłych  uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrozach uczcili kolejną rocznicę ratowania Dzieci Zamojszczyzny w Mrozach. W tym roku mija 77 lat od przybycia do stacji Mrozy w dniu 28 lutego 1943 r. transportu nr 6 wysiedlonych z Zamojszczyzny liczący 1064 osoby, w tym 462 dzieci. Głównym organizatorem akcji przejęcia dzieci był Pan Stefan Wolf – ówczesny kierownik szkoły   i Pan Zygmunt Koszewski – zawiadowca stacji. Na rondzie przed szkołą uczniowie usłyszeli krótki rys historyczny dotyczący  II wojny światowej  i szczególnej tragedii polskich dzieci. Po przejściu  w miejsce dawnej rampy kolejowej zebrani dowiedzieli się o ofiarnej pomocy  kolejarzy, lekarzy z Rudki, mieszkańców Mrozów, Woli Rafałowskiej, Woli Paprotniej, Topora, którzy pomogli Panu Wolfowi zorganizować szpitalik dla dzieci w domu Państwa Fabijańskich. Przywołane zostały nazwiska młodych dziewcząt z okolicznych wsi, które opiekowały się chorymi dziećmi aż do września 1943 r. Uczennica Klaudia Biernat odczytała treść tablicy wmurowanej na stacji PKP w 2013 roku z inicjatywy Pana Zbigniewa Pawlukowskiego, uratowanych dzieci ze wsi Grabowiec  oraz władz Gminy Mrozy z Panem Dariuszem Jaszczukiem na czele i władz gmin sąsiednich Cegłowa i Kałuszyna.  Była to żywa lekcja historii, podczas której kolejne pokolenia uczniów naszej szkoły poznają heroiczną walkę Pana Wolfa i innych mieszkańców o uratowanie wysiedlonych z Zamojszczyzny. Dodatkowo biblioteka szkolna w czytelni przygotowała  okolicznościową wystawę, zawierającą zdjęcia, albumy i wspomnienia  z tamtych tragicznych wydarzeń.

Ewa Grabarczyk i  Renata Malka