Tradycją naszej szkoły jest pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród uczniów. Piątego grudnia br. biblioteka szkolna uczciła 150. Rocznicę Urodzin Józefa Piłsudskiego, przygotowując wystawę w holu głównym szkoły. Od rana uczniowie z nauczycielami zwiedzali ekspozycję, oglądali prezentacje multimedialne i śpiewali pieśni legionowe. Z wielkim zainteresowaniem analizowali cytaty pochodzące ze zbioru myśli pt. „Drogowskaz Józefa Piłsudskiego”. Wystawa i multimedia zostały opracowane na podstawie zbiorów biblioteki szkolnej, zakupionych dzięki uczestnictwu w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Były to żywe lekcje historii, przypominające całej społeczności szkolnej postać wielkiego Polaka, jakim był Marszałek Piłsudski.

Ewa Grabarczyk i Renata Malka