Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach informuje, że zapisy do zerówki i klasy pierwszej będą trwały do 5 kwietnia 2013r. – dzieci 5-letnich do oddziału przedszkolnego ( zerówka obowiązkowo) – dzieci 6-letnich do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej Zapisy prowadzone są przez sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500. Prosimy rodziców o zabranie: – odpisu skróconego aktu urodzenia – numer PESEL