Dnia 19 czerwca 2019 r. o godzinie 8.00 zabrzmiał ostatni w tym roku szkolnym dzwonek.  Ostatni dzień w szkole to czas podsumowań, czas refleksji, nadzieja na dobre oceny, nagrody i oczywiście na wspaniałe wakacje. Zawsze jest to dzień wyjątkowo uroczysty.

Uczniowie klas I-III, jako pierwsi, wzięli udział w apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Akademię poprowadziła Maja, która przytoczyła słowa Theodore Rossvelta: „Największym przywilejem dla człowieka jest szansa ciężkiej pracy nad dziełem, które jest tego warte.” Za tę ciężką pracę panie dyrektor oraz wychowawczynie wręczyły nagrody uczniom, którzy w tym roku szkolnym wyróżnili się w nauce oraz podziękowania rodzicom uczniów klas trzecich za zaangażowanie społeczne na rzecz szkoły.  Uczniowie pożegnali rok szkolny piosenką. Czas umiliła również Lena, która zagrała na flecie poprzecznym.

Następnie zakończyli rok szkolny uczniowie klas IV-VI. Najlepsi z nich otrzymali nagrody książkowe i dyplomy za wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu.  W bieżącym roku szkolnym  60 uczniów otrzymało promocję                z wyróżnieniem, w tym stypendium naukowe 13 osób. Najwyższą średnią 5,64 uzyskali Maja Kiełczewska  z kl. VI a i Maksymilian Grochowski z kl. IV a. Stypendium sportowe zostało przyznane czterem chłopcom z klas VI.

Pani Dyrektor wręczyła także podziękowania rodzicom klas szóstych za zaangażowanie i współpracę.

Przedstawicielka rodziców uczniów klas VI podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za życzliwość                   i zrozumienie dla uczniów, którzy opuszczają mury szkoły.

Na zakończenie pani  Renata Kuligowska poinformowała wszystkich zgromadzonych, że po 16 latach pracy na stanowisku dyrektora  szkoły,  od września nie będzie już piastowała tego zaszczytnego stanowiska, ale pozostanie z nami, by nas wspierać, tylko już w innej roli. Pani Dyrektor podziękowała za współpracę wszystkim rodzicom, którzy byli przewodniczącymi Rady Rodziców i trzem paniom, które w tym czasie były wicedyrektorami szkoły.

W imieniu wszystkich rodziców obecna Przewodnicząca Rady Rodziców obdarowała Panią Dyrektor pięknymi kwiatami i słowami wielkiego uznania.

Do podziękowań dołączyli także nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, którzy zaśpiewali o naszej szkole  i jej szefowej piosenkę na melodię „Weź, nie pytaj!”.  Towarzyszyły tej chwili wzruszenia i niejedna łezka zakręciła się w oku.

Po chwilach emocji Pani Dyrektor złożyła wszystkim uczniom wakacyjne życzenia i przypomniała o zasadach bezpiecznego wypoczynku.

Do zobaczenia we wrześniu!

Wychowawczynie klas III i VI