29 czerwca 2012 roku 427 uczniów naszej szkoły zakończyło rok szkolny 2011/2012 i powitało dwumiesięczne wakacje. Uczniowie klas  szóstych pożegnali nie tylko rok szkolny, ale i swoich młodszych kolegów, koleżanki i grono pedagogiczne. Zgodnie z tradycja klasy szóste uroczyście przekazały przedstawicielom  klas piątych sztandar oraz symbole szkoły. Następnie wszyscy wyróżnieni uczniowie z rąk pani dyrektor Renaty Kuligowskiej oraz pani wicedyrektor Barbary Dobosz odebrali nagrody za wyróżniające  wyniki w nauce. Wręczono statuetki Ambasadora Grzeczności, którymi zostali Aleksandra Konopka, Kinga Grzyb oraz Karolina Senktas. Najlepsze klasy otrzymały Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły – w kategorii klas I – III zwyciężyła klasa IIIa,  wśród klas IV – VI najlepsza okazała się IVi.  Na koniec chór szkolny wprowadził wszystkich w wakacyjny nastrój piosenkami o lecie.
Wszystkim życzymy miłych, spokojnych oraz bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

 

Katarzyna Kąca