Szanowni Państwo!

W związku z realizacją przez rząd trzeciego etapu  luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią od 18 maja br. na terenie szkoły możliwe jest bezpośrednie  prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.
Od 25 maja br. na terenie szkoły prowadzone będą również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze   dla uczniów klas I – III oraz oddziałów przedszkolnych.
Realizacja  podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice  i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach, odbywać się będzie zdalnie na dotychczasowych zasadach.
Zajęcia na terenie placówki prowadzone będą zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, które znajdują się na stronie internetowej szkoły
Proszę się z nimi zapoznać .
Rodzice uczniów korzystających z zajęć proszę o dostarczenie Zgody na uczestnictwo w zajęciach szkolnych.

Procedury i wzór zgody znajdują się poniżej.

Procedury_bezpieczeństwa_COVID_19(p)

Zgoda COVID_19