Dnia 15.04.2016r dzieci z klasy II b miały zaszczyt wystąpic w Centrum Kultury z okazji wspaniałego jubileuszu jaki obchodzili Seniorzy..Nad przebiegiem całe imprezy czuwał pan Stanisław Rzyszkiewicz – Kierownik Urzędu Cywilnego.

Jubilaci zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk. Na ceremonię zostali zaproszeni : Przewodniczący Rady Miejskiej Mrozy Marek Rudka, Kierownik Referatu Luiza Kowalczyk, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Stanisław Rzyszkiewicz, którzy przekazali Jubilatom legitymacje, dyplomy i kwiaty.
Do życzeń Burmistrza dołączył się ks. proboszcz parafii Mrozy Krzysztof Pietrzak. W uroczystości udział wzięli sołtysi sołectw gminy Mrozy, z których pochodzą jubilaci.
Uroczystość odbyła się w miłej i podniosłej, oddającej rangę wydarzenia atmosferze.

Klasa  II b recytowała wiersze o tematyce humorystycznej, śpiewała piosenki. Na zakończenie programu dzieci zatańczyły Krakowiaka. Występ został nagrodzony gorącymi brawami i słodkościami.

Wychowawca Bożena Blus