W związku ze zmianami kryteriów dochodowych w ustawie o pomocy społecznej jakie będą obowiązywać od 1 października 2012r. z kwoty 351 zł netto na osobę w rodzinie na kwotę 456 zł oraz zmiany kryterium dochodowego określonego w  ustawie o świadczeniach rodzinnych, które ma nastąpić od 1 listopada 2012r. z kwoty 504 zł netto na osobę w rodzinie na kwotę 539 zł informujemy, ze termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka Szkolna” zostaje przedłużony do dnia 5 listopada 2012r.

Pozostałe informacje w załącznikach:
Informacje,
Wniosek,
Oświadczenie.