Dnia 12 listopada 2012 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień od telefonu komórkowego, Internetu, portali społecznościowych i substancji psychoaktywnych. Realizatorem zajęć było Polskie Centrum Profilaktyki w Krakowie. Klasy VI uczestniczyły w zajęciach dwie godziny lekcyjne, natomiast klasy V – jedną godzinę lekcyjną. Podczas warsztatów uczniowie nabywali wiedzę i umiejętności korzystania z telefonu komórkowego i portali społecznościowych w sposób rozsądny i świadomy, bez utraty kontaktu ze światem realnym. W czasie zajęć pani psycholog przedstawiła uczniom, czym jest uzależnienie i jakie są jego rodzaje, uczyła rozpoznawać symptomy uzależnienia oraz zaprezentowała szkodliwy wpływ telefonu komórkowego na organizm człowieka. Wspólnie z grupami wypracowywała alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Celem drugiej części warsztatu było uświadomienie uczniom, jak daleko idące konsekwencje niesie zażywanie substancji psychoaktywnych – uzależnienie fizyczne, psychiczne i konsekwencje prawne.

 

Katarzyna Smolińska