Dnia 14 stycznia 2020 roku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas drugich, trzecich i czwartych prowadzone przez psychologa z Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska w Krakowie dotyczące zachowań agresywnych i przemocowych. W prosty i przyjemny sposób, za pomocą takich środków jak bajki edukacyjne, rozmowy oraz scenki tematyczne, uczniom przekazana została niezbędna wiedza na temat agresji i przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Uczniowie poznali przyczyny i źródła agresji. Nazywali swoje emocje i przypomnieli sobie, jak zachować się w trudnych sytuacjach oraz jak zastosować konkretne sposoby rozładowania napięcia emocjonalnego. Poprzez uczestniczenie w warsztatach uczniowie zwiększyli świadomość skutków przemocy, nauczyli się zachowań alternatywnych oraz interweniowania w sytuacjach, gdy przemoc już zaistniała. Podczas warsztatów zostały ukazane także możliwości rozwiązywania konfliktów na drodze porozumienia.

 

Katarzyna Smolińska