Nowy rok szkolny powitało łącznie 470 uczniów, w tym 91 w oddziałach przedszkolnych. Jako pierwsi nowy rok zainaugurowali uczniowie klas 4-6. Jedną z części tego spotkania było wysłuchanie wspomnień Pana Wiktora Kornackiego  w ramach ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.  Uczniów oraz rodziców powitał dyrektor szkoły pan Wojciech Rastawicki.

Druga część uroczystości inauguracyjnych poświęcona była uczniom klas 1 – 3. Podczas tego spotkania Burmistrz Mrozów Pan Dariusz Jaszczuk przedstawił nowego dyrektora szkoły. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów.

Dyrektor szkoły Wojciech Rastawicki życzył uczniom samych sukcesów.