Dnia 1 września – po dwóch miesiącach pełnych wrażeń – 438 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. Dyrektor szkoły, Renata Kuligowska, powitała wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Następnie przedstawiła nowych nauczycieli: Marlenę Łukasiak oraz Renatę Wójcik-Zielińską.
W wypełnionej po brzegi sali uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im.R.Traugutta w Mrozach. Na zakończenie wspólnego spotkania chór szkolny zaprezentował piosenkę – wspomnienie o wakacjach.

Barbara Dobosz