Dnia 24 stycznia 2017 r. społeczność naszej szkoły obchodziła  Święto Patrona – Romualda Traugutta. Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki i Koła Historycznego wystawili przedstawienie teatralne pt. „A czasem najlepsi…”. Spektakl przeniósł widzów do celi Traugutta, w której pisząc ostatni list żegnał się z rodziną tuż przed straceniem. Równolegle wspominał swoje dzieciństwo i wpajane przez babcię Justynę wartości patriotyczne oraz chwile spędzone z żoną i córkami w rodzinnym majątku  w Kobryniu. Niektóre scenki teatralne nawiązywały również  do bitew stoczonych w czasie Powstania Styczniowego. Spektakl zakończył się prezentacją multimedialną, która w szczegółowy  zapoznała widzów z życiem i działalnością naszego Patrona oraz odśpiewaniem Hymnu Bractwa Szkół im. Traugutta w asyście Pocztu Sztandarowego i chóru szkolnego. W ciągu całego dnia uczniowie klas szóstych pełnili warty przy Kąciku Patrona.

Podsumowaniem uroczystości było wręczenie nagród laureatom konkursu historycznego „Romuald Traugutt – nasz Patron”. Nagrody książkowe otrzymali: I miejsce- Anna Księżopolska, II miejsce – Dawid Gromulski, III miejsce – Bartosz Kąca.

Ewa Grabarczyk i Renata Malka