We wrześniu wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Wyposażeni w rękawice i worki udali się na wyznaczony teren. Niestety nadal można znaleźć miejsca, w których znajduje się wiele śmieci. Starsi uczniowie sprzątali śmieci przy ulicy Szkolnej, natomiast młodsi teren wokół szkoły.

Wychowawcy klas