Dnia 9 kwietnia 2013r. w Szkole Podstawowej w Mrozach odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne z pracownikiem Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki  p.Jackiem Wąsowskim.  W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczniowie klas 0 – VI.
Podczas  szkolenia prowadzący omówił zagrożenia  płynące z wypalania traw. Uczniowie obejrzeli film dokumentujący tego typu zachowania, a następnie wysłuchali krótkiej prelekcji. Na zakończenie leśnik odpowiadał na pytania uczniów.
Należy dodać, że podobna tematyka poruszana jest na zajęciach przyrody ( ochrona przyrody, zwierzęta dziko żyjące ), lekcjach edukacji przyrodniczej oraz godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy.

Barbara Dobosz