Samorząd Uczniowski – rok szkolny 2019/2020

Franciszek Prusiński
przewodniczący

Antonina Jagodzińska
zastępca

Wiktoria Rodziewicz
Przewodnicząca Szkolnego Klubu Wolontariatu

Anna Pateza
Przewodnicząca Sekcji Dekoracyjnej

W roku szkolnym 2019/2020 działania Samorządu Uczniowskiego koordynują Panie:

Marta Prusińska , Malwina Sankowska, Olga Smolińska 

Do zadań samorządu należy:

– dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej,
– informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach,
– organizowanie konkursów,
– udział w akcjach charytatywnych,
– organizacje dyskotek i zabaw,
– pomoc koleżeńska,
– przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską
na uroczystościach szkolnych i państwowych,
– kształtowanie zainteresowań działalnością społeczną,
– uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku,
– kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,
– kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu,
– kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

 

 

Zapisz