Szanowni Rodzice,

 

Od 3 marca 2014 trwają zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych naszej szkoły. (załączamy dokumenty rekrutacyjne do pobrania)

Załącznik 2 i 3 – dla kandydatów do klas pierwszych.

Załącznik 1 – dla kandydatów do oddziałów zerowych.

Załącznik 2 wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, Załącznik 3 zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Podpisany i wypełniony Wniosek/Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie do 31 marca 2014 r.

Wniosek do zerówki – Zal 1

Zgłoszenie do SP- Zal 2

Wniosek do SP – Zal 3

 

Z poważaniem,

Dyrektor Szkoły

Renata Kuligowska