Rada Rodziców 2019/2020

Przewodniczący – Małgorzata Kulik
Zastępca   – Paulina Dunajewska
Zastępca  – Marcin Mądry
Skarbnik – Katarzyna Łomnicka
Sekretarz – Grzegorz Sęktas

 

              

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Lena Romanyszyn
Członek   – Magdalena Różycka
Członek – Beata Skóra