22 kwietnia był dniem wyjątkowym w Szkole Podstawowej w Mrozach, był to Dzień Ziemi. Uczniowie pisali „Listy dla Ziemi”, w których wyrażali swoją troskę o stan swojej planety. Również niedawno dobiegł końca cykl zajęć warsztatowych pt. „Dobry klimat dla morza”. Dzięki nim wszyscy mieli okazję lepiej poznać Morze Bałtyckie i mieli okazję wykazać się w różnych konkursach. I właśnie 22 kwietnia, kiedy to szkołę zaszczycił swoją obecnością sam władca mórz Neptun w asyście uroczych nimf, nastąpiło podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań. Najlepsi w poszczególnych konkursach zostali nagrodzeni, obejrzeliśmy najlepszą prezentację, a na koniec wspólnie odśpiewaliśmy „Szanty”.

B. Piotrak i H. Jachimowicz