W dniu 27 marca 2015 w klasie 1 a odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Tematem zajęć były symbole  i zwyczaje wielkanocne. Dzieci opowiadały również o zwyczajach świątecznych we własnych domach. Przybyli na zajęcia rodzice obserwowali pracę dzieci w czasie lekcji. Później  zaproszeni goście i uczniowie wspólnie wykonywali  pisanki wielkanocne.

Anna Lubaszka