16 listopada 2016 r. uczniowie klas pierwszych zostali Pasowani na Czytelników Biblioteki Szkolnej.Uroczystość odbyła się w czytelni naszej szkoły w scenerii przypominającej przytulne wnętrze babcinego domku. Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki przygotowali inscenizację opowiadającą o roli książki w życiu każdego człowieka. Siedząca na fotelu babcia czytała dzieciom i wraz ze swoimi „wnukami” przekonywała zaproszonych pierwszaków, jak wiele mądrości i radości można znaleźćw książkach. Królowa książka prosiła dzieci, żeby ją szanowano i traktowano jak przyjaciela, zwłaszcza w samotne długie wieczory. Po inscenizacji pierwszoklasiści złożyli „Książce”  ślubowanie:

„Obiecuję uroczyście
być Twoim wiernym czytelnikiem,
szanować Cię
i poznawać Twoje tajemnice”.

Następnie Panie bibliotekarki dokonały aktu pasowania pięknymi książkami. Na zakończenie uczniowie otrzymali okolicznościowe zakładki do książek oraz imienne karty czytelnika. Pierwszoklasiści wrócili do klas z książkami wypożyczonymi po raz pierwszy  z kartą biblioteczną.

Ewa Grabarczyk i Renata Malka