W związku z panującą sytuacją epidemiczną odbiór podręczników na rok szkolny 2020/2021 będzie się odbywał wg następującego harmonogramu:

– 1 września wychowawcy klas IV-VI rozdadzą uczniom umowy użyczenia podręczników w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w domu,

a drugi egzemplarz umowy podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna uczeń przynosi do szkoły 2 września i na jego podstawie odbiera zestaw podręczników i ćwiczeń pod nadzorem wychowawcy/nauczyciela.

– Podręczniki i ćwiczenia dla klas I-III odbierają z biblioteki wychowawcy

i przekazują uczniom.

Dbając o wspólne bezpieczeństwo  w odbiorze podręczników uczestniczą

w tym roku szkolnym tylko uczniowie.

Biblioteka szkolna