Zapraszamy Rodziców lub opiekunów prawnych uczniów klas czwartych i piątych po odbiór podręczników i ćwiczeń na bieżący rok szkolny. Wydawanie podręczników i podpisywanie umów użyczenia odbędzie się w bibliotece szkolnej w terminach:
czwartek 1 września w godz. 9.00 – 14.00,
piątek 2 września w godz. 7.30 – 18.00
Po tym terminie w godzinach pracy biblioteki.

Podręczniki i ćwiczenia dla klas  I – III  zostały wydane wychowawcom.

Dyrektor szkoły

Renata Kuligowska