21 października społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła XVI Dzień
Papieski. Hasło tegorocznych obchodów brzmiało „Bądźcie świadkami miłosierdzia”.
Uczniowie kl.VIi recytowali wiersze i śpiewali piosenki o tematyce miłosierdzia.
Szczególnym punktem apelu była pantomima o miłosiernym samarytaninie, która
miała na celu ukazać wszystkim jak ważna jest wrażliwość na krzywdę drugiego
człowieka i to,że każdy z nas powołany jest do czynienia dobra. Na zakończenie
apelu wspólnie odśpiewaliśmy ulubioną pieśń
św. Jana Pawła II pt. „Barka”.

D. Turemka i M. Kuchta