Integracja sensoryczna to jeden z podstawowych elementów prawidłowego rozwoju dziecka. To  umiejętność, która pozwala odczuwać, porządkować i składać w jedną spójną całość
i rozumieć w relacji do siebie bodźce ze świata zewnętrznego. Jest ona podstawą prawidłowego rozwoju dziecka, jego wrażliwości emocjonalnej czy pobudliwości ruchowej.

Nieprawidłowa integracja sensoryczna przejawia się dysfunkcjami pojawiającymi się, gdy układ nerwowy niewłaściwie organizuje bodźce zmysłowe. Dysfunkcje dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie następujących systemów: czuciowego, przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego
i smakowego. Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej przejawiają się we wzmożonej bądź obniżonej wrażliwości na bodźce, niewłaściwym poziomem uwagi, obniżonym poziomem koordynacji ruchowej, nieprawidłowym poziomem aktywności fizycznej.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie, którzy posiadają ocenę rozwoju procesów  integracji sensorycznej ze wskazaniem do uczestnictwa w zajęciach z integracji sensorycznej, biorą
w nich udział w naszej szkole.
Podczas przeprowadzania ćwiczeń wykorzystuje się nowoczesny sprzęt, który wspiera i rozwija możliwości dziecka, a terapeucie pozwala na złożoną pracę.
W ostatnim czasie sala do integracji sensorycznej w naszej szkole została udoskonalona. Zakupiono podwiesie, które jest podstawą do mocowania różnego sprzętu podwieszanego.
Na wyposażeniu pomieszczenia znajdują się: helikopter, łódka, konik, platforma, hamaki.
Służą one do stymulacji przedsionkowej i wzmacniają koordynację ruchowo-wzrokową. Kształtują obustronną koordynację, orientację w przestrzeni, planowanie ruchu. Rozwijają stabilność, reakcje równoważne, wspomagają mechanizmy posturalne. Poprzez układ integrowane są wrażenia zmysłowe, dziecko uczy się utrzymywania właściwej pozycji ciała oraz balansowania, dodatkowo wzmacniane są mięśnie.

Ponadto unowocześniono salę poprzez zakup sprzętu naziemnego: beczki terapeutycznej, deski rotacyjnej, deski równoważnej. Co więcej w sali znajdują się także deskorolki, ścieżka sensoryczna, różnego rodzaju piłki oraz wiele innych pomocy sensorycznych. Wszystkie one rozwijają pracę nad czuciem powierzchownym i głębokim. Wspomagają budowę schematu ciała oraz kształtują reakcję prostowania, nastawczą, równoważną oraz obronnego podporu. Umożliwiają kształtowanie napięcia posturalnego, koordynację bilateralną, schemat ciała oraz planowanie motoryczne, koordynację pracy mięśni.

Sprzęt znajdujący się w sali posiada atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

 

Katarzyna Smolińska