Aby przypomnieć uczniom normy zachowania zawarte w Kodeksie Grzeczności Ucznia, który jest częścią Programu Wychowawczego Szkoły 24 września został zorganizowany apel o charakterze wychowawczym. W prezentacji norm zachowania uczniowie brali czynny udział, zadawali pytania, prowadzili rozmowy na temat kulturalnego i bezpiecznego postępowania w szkole.
Mamy nadzieję, ze zasady zawarte w Kodeksie Grzeczności Ucznia opracowanego przy udziale uczniów, rodziców i nauczycieli staną się myślą przewodnią na każdy dzień dla naszych wychowanków.

Katarzyna Kąca