Szanowni Rodzice,

W ramach realizowanego w naszej szkole programu „Żyj aktywnie i zdrowo” zapraszamy do udziału w konkursie FOTOGRAFICZNYM pn „Moja rodzina wypoczywa aktywnie”

 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Mrozach oraz Rada Rodziców
 • Celem konkursu jest zachęcanie do aktywnego i twórczego wypoczynku rodzin oraz promowanie zdrowego stylu życia.

ZADANIE KONKURSOWE

 • Rodzina przystępująca do konkursu ma za zadanie przedstawienie dwóch fotografii          o wymiarach 15×21.
 • Fotografia powinna przedstawiać aktywny sposób spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym.
 • Do fotografii należy dołączyć opis:

– imię i nazwisko
– tytuł zdjęcia
– formy wypoczynku będącej tematem zdjęcia

 • Dostarczenie pracy konkursowej jest jednoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku
 • Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Prace należy złożyć 31 marca 2015 r.
 • Wszystkie prace, które wpłyną zostaną wyeksponowane na wystawie
 • Prace należy złożyć do wychowawcy klasy
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi na Festynie Rodzinnym

ŻYCZYMY WIELU CIEKAWYCH POMYSŁÓW I WESOŁEJ ZABAWY!!!