Dnia 15 października br. panie Bożena Blus, Barbara Dobosz oraz Hanna Miller-Wąsowska odebrały
z rąk Mazowieckiego  Kuratora Oświaty Doroty Sokołowskiej  najwyższe odznaczenie resortowe – Medale Komisji Edukacji Narodowej. Tym samym grono uhonorowanych tym medalem pedagogów naszej szkoły powiększyło się do 9 osób.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.