19 listopada 2014r. w Szkole Podstawowej w Mrozach  odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  dla uczniów klasy 2a, 2b, 2i. Szkolenie poprowadził tata jednej z uczennic – ratownik medyczny Pan Jacek Kalinowski.
Dzieci dowiedziały się, jak odpowiednio reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Instruktor pierwszej pomocy nie tylko poinformował małych słuchaczy, jak zachować się             w poszczególnych sytuacjach, ale także sprawdził wiedzę dzieci w tym zakresie (pod jaki numer dzwonić i jakich informacji należy udzielić osobie przyjmującej zgłoszenie). Teorii towarzyszyła praktyka, która obejmowała  pokaz i możliwość przećwiczenia przez dzieci danych czynności np. zakładania opatrunku lub przeprowadzenia masażu serca na fantomie.
Na koniec spotkania dzieci otrzymały dyplomy „Małych Ratowników”.

                                                                                                       Wychowawcy klas drugich