Pierwsze dni maja to szczególny czas związany z patriotyzmem Polaków. Wtedy obchodzimy nasze święta narodowe: Święto Pracy, Dzień  Flagi i uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrozach również przyłączyli się do obchodów tych świąt. W ramach projektu edukacyjnego wszystkie klasy miały w miesiącu kwietniu przydzielone zadania do realizacji. Klasy I-III  przygotowywały piosenkę pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem” i wspólnie z klasami IV wykonywały chorągiewki,  klasy V były odpowiedzialne za apel, klasy VI otrzymały tematy do stworzenia prezentacji multimedialnych związanych  z okresami historycznymi, uczniowie klas IV- VI mieli zaśpiewać piosenkę „Witaj majowa jutrzenko”.

Dnia 4 maja odbył się uroczysty apel. Uczniowie klas piątych na początku przypomnieli ważną datę historyczną – 3 maja 1791 roku, kiedy w Polsce uchwalono konstytucję. To najważniejszy dokument w państwie, który zawiera prawa i obowiązki obywateli, określa sposób sprawowania władzy w państwie. Młodsi uczniowie dowiedzieli się, że była to konstytucja pierwsza w Europie, druga na świecie. Dlatego rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja nazywamy świętem wolności i radości.

Kolejne informacje dotyczyły Święta Flagi, które jest obchodzone 2 maja. Flaga jest – obok godła – naszym najważniejszym  symbolem narodowym. Symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza jej granicami. Łączy Polaków w kraju i za granicą. Jest widocznym i wymownym znakiem naszych najcenniejszych wartości. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni dziejów. W pradawnych wierzeniach Słowian biel oznaczała wodę, czystość i cnoty moralne; czerwień – ogień, odwagę i waleczność.

Wiadomościom historycznym towarzyszyły świąteczne majowe piosenki, a także prezentacje multimedialne przedstawiające ważne wydarzenia z historii naszego kraju. Bo przecież naród, który nie zna swojej historii, nie ma tożsamości.

Na zakończenie uroczystości wytypowani przedstawiciele  klas I-VI  wykonali „żywą flagę” z białych i czerwonych kartek.

Anna Lubaszka

Iwona Jagodzińska

Piotr Skrzyński