Hanna Sobiech – logopeda  

Iwona Jagodzińska – logopeda


Prośba Logopedy do rodziców dzieci z zaburzeniami mowy

Drodzy Rodzice ! 

Tak wiele potraficie i możecie zrobić dla swojego dziecka.
Czy wiecie jednak, że  do jego rozwoju potrzebny jest także prawidłowy rozwój mowy, że nie wystarczy je nakarmić i ubrać.

 

Jeśli je kochacie, zróbcie coś:

– by mówiło poprawnie, bo dzieci się z niego śmieją
– bądźcie cierpliwi, gdy mu coś nie wychodzi i nie zniechęcajcie się
– stosujcie różne ćwiczenia, bo nużą go ciągle te same zajęcia
– nie każcie mu ćwiczyć za długo, bo nie może się dłużej skupić na wykonywanym  zadaniu niż 20 minut
– powtarzajcie z nim materiał ćwiczeniowy

 

 Dziecku zależy na uznaniu logopedy, dlatego:

– przygotowujcie je tak do zajęć, aby osiągnęło sukces i otrzymało pochwałę
– bądźcie konsekwentni i nie pozwalajcie mu na zaniedbywanie ćwiczeń
– nie przerywajcie rozpoczętej terapii, bo dziecko chciałoby mówić tak dobrze jak inne dzieci
– starajcie się zauważyć każdy jego sukces

 

Chwalcie je i nagradzajcie. To dla niego bardzo ważne!

Widzicie sami, że rezultat terapii logopedycznej zależy w dużym stopniu od Was.
Pomóżcie zatem swojemu dziecku opanować prawidłową wymowę.
Terapia logopedyczna nie polega na samym przychodzeniu do logopedy.
Konieczne jest dokładne, systematyczne wykonywanie w domu zaleconych ćwiczeń.

 

Rezultaty terapii logopedycznej uzależnione są w bardzo dużym stopniu od:
– Waszego zaangażowania
– Motywacji i systematyczności ćwiczeń

 

 Hanna Sobiech


Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy

Obserwując nasze dzieci od momentu urodzenia do starszego wieku przedszkolnego (0-6), zauważamy, że ich mowa rozwija się według pewnych prawideł. Dzieci przechodzą przez kolejne etapy rozwoju mowy – okres melodii, wyrazu, zdania, swoistej mowy dziecięcej, aż do osiągnięcia pełnej normy artykulacyjnej

Czasem jednak mamy wątpliwości słysząc jak nasze dziecko wymawia pewne głoski, zniekształca je, zastępuje trudniejsze głoski łatwiejszymi, lub je opuszcza . Niepokoi nas wolniejszy rozwój mowy naszego dziecka w stosunku do rówieśników. Dlatego przedstawię Państwu niepokojące sygnały dotyczące rozwoju mowy dziecka ,które wymagają konsultacji z logopedą.


Warto udać się z dzieckiem do logopedy, gdy:

Twoje dziecko ukończyło 1 r.ż

 • nie gaworzyło, czyli nie wymawiało prostych sylab na przykład bababa, mamama,
 • nadal oddycha przez usta,
 • nadmiernie się ślini,
 • ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się.


Twoje dziecko w okresie 1-2 r.ż.

 • nie potrafi dmuchać,
 • nie reaguje na zadawane pytania na przykład „Gdzie jest tata?”, „Gdzie jest mama?
 • nie wykonuje prostych poleceń na przykład „Podaj lalkę”, „Pokaż ręce?”
 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki.


Twoje dziecko w okresie między 3-4 r.ż.

 • porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
 • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
 • nie mówi głosek: „l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź”,
 • wsuwa język miedzy zęby w czasie rozmowy .

Twoje dziecko w okresie między 5-6 r.ż

 • głoski dźwięczne wymawia jako bezdźwięczne – zamiast „buty” mówi „puty”.
 • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
 • nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż”,
 • nie wymawia głoski „r” albo zastępuje ją głoską „l” lub „j”,
 • powtarza głoski (ss-samolot),sylaby (bu-bu-buty),całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się.

Rodzicu! Jeżeli masz dziecko, którego rozwój mowy nie przebiega prawidłowo, logopeda pomoże stymulować mowę Twojego dziecka, usprawni jego narządy artykulacyjne, a jeżeli będzie potrzeba skieruje do innych specjalistów.

Niekorygowane wady wymowy bez fachowej pomocy pozostaną na całe życie. Mają one wpływ na obniżenie poczucia własnej wartości dziecka, na jego relacje z rówieśnikami a przede wszystkim utrudniają naukę pisania i czytania.

 

Hanna Sobiech

 


 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE WYMOWĘ

Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu?

Wszystkie obrazki pochodzą z książki  Iwony Nowakowskiej- Kempy

„Śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki”

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12