Na holu głównym Szkoły Podstawowej w Mrozach zostały umieszczone:

– listy uczniów klas II w roku szkolnym 2016/2017 z podziałem na poszczególne oddziały,

– alfabetyczna lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016 /2017,

– alfabetyczna lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016 /2017.