Członkowie Bractwa Szkół im. Romualda Traugutta:

 • Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Mrozach, 2006 r.
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie, 2006 r.
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta w Wojanowie, 2006 r.
 • Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Krynicach, 2006 r.
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, 2006 r.
 • Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Potoku Stanach, 2006 r.
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu, 2006 r.
 • Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie, 2006 r.
 • Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Koninie, 2007 r.
 • Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Uher, 2010 r.
 • Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Białej, 2012 r.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grembiszewie, 2013 r.