Na początku roku szkolnego w naszej szkole odbyły się zajęcia pokazowe z języka angielskiego Studium Języków Obcych dla uczniów z klas 0 i 1. Zajęcia przeprowadziła metodyk Studium Języków Obcych pani Marta Prusińska oraz lektor pani Ewa Chojnacka,a także smok SJOK. W trakcie zajęć dzieci uczyły się nazw zwierzątek, a także śpiewały piosenki. Panie czytały dzieciom książkę w języku angielskim pt. ‚Dear zoo” opowiadającą o chłopcu, który poprosił o nowe zwierzątko. Smok poczęstował dzieci cukierkami a także bawił się z nimi i zaczepiał. Mamy nadzieję, że zajęcia pokazowe zachęcą nasze najmłodsze dzieci do nauki języka angielskiego w Studium Języków Obcych.

  

Marta Prusińska