Konkurs plastyczny Rolnik jak malowany!
Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat w dwóch kategoriach wiekowych: 4-6 lat i 7-9 lat.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką prezentującą wyobrażenia dzieci dotyczące rolnika w świetle trwającego spisu rolnego.
Aż 100 pierwszych nadesłanych prac, w każdej kategorii wiekowej, zostanie nagrodzonych. Zdjęcia prac konkursowych można przesyłać do 25 października br.
Regulamin Konkursu dostępny jest pod linkiem:https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-plastyczny-rolnik-jak-malowany/