Bieżący rok szkolny przebiega pod hasłem promocji czytelnictwa. W związku z tym Biblioteka szkolna zaplanowała wiele imprez  i uroczystości czytelniczych: spotkanie autorskie, konkursy recytatorskie, głośne czytanie podczas przerw lekcyjnych oraz konkursy czytelnicze. 26 listopada br. w naszej szkole pod patronatem Burmistrza Mrozów Pana Dariusza Jaszczuka odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy  „Kasdepkowe przygody”. Udział wzięły trzy szkoły podstawowe  z terenu gminy: szkołę w Grodzisku reprezentowali –  Adrian Poniatowski, Łukasz Bębnowicz, Zuzanna Zawadzka, Bartłomiej Mroszczyk; szkołę w Jeruzalu – Magdalena Sabak, Kinga Pilich, Mateusz Rombel, Wiktoria Podstawka, szkołę w Mrozach – Bartosz Kąca, Bartosz Plewka, Urszula Dworzyńska, Weronika Sęktas. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Renata Kuligowska czytaniem swojej ulubionej baśni „Brzydkie Kaczątko”. Następnie pan Burmistrz  Dariusz Jaszczuk opowiedział o swoich zainteresowaniach czytelniczych  i przyjaźni z książką. Zmagania czytelnicze uczniów obejmowały twórczość Grzegorza Kasdepke. Panie bibliotekarki Ewa Grabarczyk i Renata Malka przygotowały zestawy zadań w oparciu o wcześniej przesłaną literaturę konkursową. Ocenie podlegało również piękne czytanie, przygotowane przez reprezentantów szkół. W konkursie tym mieli swój udział również pierwszaki, których zadaniem było wykonanie prac plastycznych do książeczki „Ostrożnie! Wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, żeby mogło bezpiecznie bawić się w domu”. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie: Paulina Piotrowska instruktor GCK, Zofia Jagodzińska dyrektor GBP i Barbara Dobosz wicedyrektor szkoły. Statuetki za najlepsze wyniki w kategorii klas II-III otrzymała SP w Grodzisku, a w kategorii klas IV-VI SP w Mrozach. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wierzymy, że konkurs był bardzo owocny, nie tylko przybliżył twórczość znakomitego pisarza Grzegorza Kasdepke, ale stał się okazją do wspólnej nauki i zabawy.

Ewa Grabarczyk i Renata Malka