Klasa 4 b przystąpiła do projektu FitEdukacja.

Misją FitEdukacji jest szerzenie idei zdrowego wymiaru edukacji wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

Naszym pierwszym wyzwaniem jest Wyzwanie Wody.

Woda odgrywa podstawową rolę jako substancja warunkująca i wspomagająca proces uczenia się i myślenia. Jako uniwersalny rozpuszczalnik jest konieczna do transmisji elektrycznych cząsteczek w układzie nerwowym i utrzymania w naszym ciele właściwego potencjału elektrycznego.

 

Więcej informacji na stronie http://inspiracjedlaszkoly.pl/fitedukacja/misja-i-cele

Marta Prusińska