KRZYSZTOF PASIK, uczeń klasy VI b naszej szkoły, został FINALISTĄ Kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego – język polski. Chłopiec jest szczególnie uzdolniony, bardzo ambitny i chętny do współpracy. W październiku, po uzyskaniu najlepszego wyniku w etapie szkolnym, Krzyś zakwalifikował się do etapu rejonowego. Jego listopadowy wyjazd do Warszawy zaowocował kolejnym osiągnięciem. 14 grudnia po raz drugi reprezentował szkołę i rywalizował z najlepszymi uczniami z województwa mazowieckiego. Szóstoklasista wykazał się nadzwyczajnymi  umiejętnościami odbioru, analizy i interpretacji tekstów kultury; posługiwaniu się pojęciami z zakresu wiedzy o literaturze i wiedzy językowej, a także tworzeniu wypowiedzi pisemnych. Do każdego etapu obowiązywała znajomość lektur, w sumie 12 pozycji i dodatkowo wybór wierszy. 21 grudnia ukazała się w Internecie lista wyróżnionych, wśród których znalazł się nasz uczeń. Gratulacje!

Iwona Jagodzińska