26 września nasza szkoła przyłączyła się do obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Klasy 3, 4 i 5 uczyły się powitań w różnych językach, a także pisały kartki pocztowe do dzieci ze szkół europejskich.

Przyłączyliśmy się także do projektu eTwinning  „European Day of Languages” , za który nasza szkoła otrzymała odznakę eTwinning.

Marta Prusińska