Dzień Sztandaru i Flagi Państwowej

 

Ósmego maja  br. Biblioteka szkolna zorganizowała Dzień Sztandaru i Flagi Państwowej.

Gościem specjalnym uroczystości   był Pan Franciszek Witek, były dyrektor, pomysłodawca nadania Sztandaru naszej szkole. W tej szczególnej lekcji historii wzięli udział uczniowie z  klas IV-VI, grono pedagogiczne z Panią dyrektor Renatą Kuligowską na czele.

Po spotkaniu z młodzieżą, Pan Franciszek Witek w Kronice szkolnej napisał:

Serdecznie dziękuję Pani Ewie Grabarczyk za zaproszenie mnie na spotkanie z młodzieżą, którego celem było omówienie symboli szkolnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na sztandar szkolny, jego znaczenie i rolę w pracy wychowawczej szkoły. Zainteresowanie uczniów godne uwagi i podkreślenia, atmosfera miła, pozwalająca stwierdzić, że praca wychowawcza w szkole stoi na wysokim poziomie.

Gratuluję sukcesów i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły oraz życzę dobrej współpracy i współdziałania z całym środowiskiem lokalnym.

 

Z poważaniem

 Franciszek Witek

Dyrektor szkoły w latach 1973-1979

Mrozy, dnia 2012.05.08

 

Ewa Grabarczyk