14.10 w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Specjalnie na tą okazję Samorząd Uczniowski przygotował film dla nauczycieli – o tym, dlaczego uczniowie lubią swoich nauczycieli- to debiut Samorządu Uczniowskiego w roli filmowców.
Ponadto nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracyjni wzięli udział w teleturnieju przygotowanym przez klasy szóste. Drużyny pod kierunkiem Pana Dyrektora Wojciech Rastawickiego oraz Pani Wice Dyrektor Barbary Dobosz odpowiadały na pytania przygotowane przez uczniów dotyczące szkoły.
Już wiemy m.in. , jakie jest ulubione danie uczniów na obiadach w szkole- schabowy i rosół;
gdzie jest najlepsze miejsce na ściągę- na plecach kolegi;
jakie jest najważniejsze prawo szkoły- nie masz pary- idziesz na koniec.
Chór szkolny zaśpiewał piosenkę, a przedstawicie koła artystycznego przygotowali dla pracowników kolorowe papierowe kwiaty.
Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła wszystkim pracownikom życzenia, a Pan Dyrektor wręczył nauczycielom nagrody w podziękowaniu za trud i pracę wkładane w kształtowanie wizerunku szkoły oraz promowanie jej osiągnięć.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy jeszcze raz wszystkiego co najlepsze dla Nauczycieli, Pracowników Niepedagogicznych , Uczniów oraz Rodziców! Razem tworzymy Naszą Szkołę!
Marta Prusińska