Dnia 1 czerwca klasy drugie udały się na spacer po najbliższej okolicy do Rezerwatu Rudka Sanatoryjna. Podczas pieszej wycieczki po Rezerwacie uczniowie rozpoznawali gatunki drzew i inną roślinność oraz gatunki zwierząt i ptaków żyjących w Rezerwacie Rudka Sanatoryjna. Podczas wycieczki towarzyszyła im piękna, słoneczna pogoda i śpiew ptaków. Tego dnia dzieci bawiły się na spotykanych po drodze placach zabaw, gdzie uczniowie klas 2a, 2b i 2i integrowali się ze sobą. Podsumowaniem wycieczki było wspólne spożywanie pizzy w miejscowej pizzerii oraz deseru w postaci lodów spożywanych na mrozowskim skwerku. Wycieczka była udana, a dzieci uśmiechnięte i szczęśliwe wróciły do domów.

                                                                                     

Wychowawcy klas drugich