Tradycją naszej szkoły stało się uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas VI. Jego rozpoczęcie po raz pierwszy odbyło się 17 czerwca. Szóstoklasiści przed zebranymi gośćmi i rodzicami zaprezentowali krótką część artystyczną. Piękną recytacją wierszy i wzruszającym wykonaniem piosenek podziękowali za minione lata spędzone w podstawówce. Za to, że przeżyli pierwsze sukcesy i pierwsze porażki. To właśnie tu spotkali się z ludzką dobrocią, mądrością i tolerancją. Następnie był poczęstunek przygotowany przez niezawodnych rodziców, świetna muzyka i tańce do późnych godzin wieczornych. Dzień 24 czerwca miał już charakter wyjątkowy i oficjalny. W odświętnych strojach i biretach uczniowie klas szóstych odebrali swoje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i stali się jej absolwentami. Uroczystości tej przyświecało motto: „Najdalej zajdzie ten, który wie, dokąd idzie”. Niech te słowa będą drogowskazem dla naszych wychowanków, by przemierzyli jak najwięcej dróg i zdobyli wiedzę na całe życie, by w trakcie poznali wartościowych dobrych ludzi i czasami wspomnieli lata spędzone w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta.

Iwona Jagodzińska

Renata Malka