Adopcja Serca w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach trwa od 14 października 2010 r. Na zaproszenie wicedyrektor szkoły p. Barbary Dobosz gościła w naszej szkole siostra misjonarka Agnieszka Gugała, pracująca w Ntamugenga w Republice Kongo w Afryce. Siostra opowiedziała uczniom o celu misji, przedstawiła film o sytuacji afrykańskich dzieci. Cztery klasy spontanicznie zaadoptowały trójkę dzieci.  Za rok objęliśmy adopcją kolejne dziecko, do adopcji dołączyła kolejna klasa. Nasi uczniowie piszą listy do swoich kolegów w Afryce, wysyłają im zdjęcia Oni także przysyłają listy, pozdrowienia i zdjęcia. Z uwagi na trudną sytuację panującą w tamtym regionie świata, od 2012 r. pośrednikiem między naszymi adopcyjnymi dziećmi  a naszą szkołą jest RUCH  MAITRI w Lublinie. Zaadoptowaliśmy:

 NIYIGIRIMBABAZI Esperence.
MBARUSHIMANA  Nsengiyunva
 IYUMUBISHABUHETE Aima.

Dzięki naszej pomocy finansowej, wymienione dzieci ukończyły szkołę podstawową i kontynuują naukę w szkołach średnich. Koszty opłaty szkół, obiadów, podręczników oraz mundurków szkolnych znacznie wzrosły, dlatego od 1 września 2016 r. w Adopcji Serca uczestniczą chętni uczniowie ze wszystkich klas wraz z całym Gronem Pedagogicznym. Dołączyła do nas także Pani Jadwiga Sowa, absolwentka naszej szkoły.

 

Esperence 

Nsengiyunva 

 

Aim 

 

Galeria listów od kolegów z Afryki

Ewa Grabarczyk
Szkolny Koordynator Adopcji Serca