15 kwietnia br.  w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Konradem Czernichowskim wolontariuszem Ruchu  Pomocy Ubogim Trzeciego Świata MAITRI Adopcja Serca w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z siedmiu klas wraz z wychowawczyniami: II c, III a, IV b, IV i, V a, VI a, VI b.

Nasza szkoła do Adopcji Serca przystąpiła w październiku 2010 r. Zaadaptowaliśmy najpierw troje dzieci , za rok czwarte. Wszystkie z Afrykańskiej Republiki Kongo. Nasi uczniowie zbierają symboliczne „złotówki” i przekazują adopcyjnej koleżance i kolegom. Piszą do nich  serdeczne listy, wysyłają zdjęcia. Dzięki naszemu  wsparciu finansowemu, ukończyli już szkolę podstawową a obecnie uczą się w  szkole średniej. Aktualnie  wspieramy trójkę, gdyż jeden z chłopców  został sierotą i wyjechał do  dalszej rodziny.

Pan Konrad w lutym br. odwiedził  Afrykę i dzieci będące pod opieką Ruchu MAITRI. Przywiózł wiele zdjęć, listy, pozdrowienia. Opowiedział zebranym, co się tam dzieje – w wielu regionach trwa wojna,  o tytanicznej pracy  sióstr zakonnych, które prowadzą szkoły, przedszkola, punkty medyczne. Wyświetlił  zebranym nagrane filmiki, zdjęcia. Komentując multimedia podkreślił wielką biedę i ogromne potrzeby, zwłaszcza w dziedzinie oświaty, medycyny i powszechnym braku wody. Podziękował za każdą ofiarowaną kwotę, za serce, listy.

Na zakończenie spotkania Pani dyrektor Renata Kuligowska serdecznie podziękowała Panu Konradowi za  wspaniałą lekcję wychowawczą, przekazała oprawione w ramkę zdjęcie szkoły, a uczeń Jakub Tkaczyk wręczył  piłkę nożną, która wkrótce zostanie przekazana naszym dzieciom w Afryce, natomiast Pani Ewa Grabarczyk wręczyła zbiór listów napisanych przez uczniów  naszych szkoły, będących w Adopcji Serca. Oto galeria zdjęć wykonana przez Pana Wiesława Grabarczyka.

Ewa Grabarczyk, Szkolny Koordynator Adopcji Serca