W tabeli poniżej przydział klas na spotkanie wychowawców z rodzicami.