W ramach obchodów Gminnego Święta Niepodległośœci 2010 na zaproszenie Wójta Gminy Mrozy Dariusza Jaszczuka i Dyrektor Szkoły Podstawowej Renaty Bakuły, gośœciliœśmy w Mrozach 11 i 12 listopada Chór Polskiej Macierzy Szkolnej „Polesie” z Brzeœścia i poetkę Marię Sulimę. Pani Maria Sulima pełni od 14 lat funkcję Prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej „Polesie” w Brześœciu na Białorusi. Swoją twórczośœć poetycką łączy z działalnoœścią społeczną  na rzecz dzieci i dorosłych, Polaków żyjących na Białorusi. Trzy lata temu założyła Chór „Polesie”  i wraz z nim koncertuje  na Polesiu charytatywnie, niosąc w wierszu i pieœśni odrobinę Polski. Zapłatą, jak mówi, są szczerze  płynące łzy wzruszenia….

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Mrozach już od pięciu lat współpracuje z Polską Macierzą Szkolną w Brzeœściu. Współpraca ta ma wymiar patriotyczny. Delegacja naszej szkoły brała udział w konferencjach naukowych organizowanych przez p. Marię poœwięconych wybitnym Polakom Polesia (Trauguttowi, Rejtanowi, Koœciuszce, Krahelskiej). Pani Maria zaśœ przysyła  do nas delegacje nauczycieli na Ogólnopolskie Zjazdy Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych. W lipcu 2007 r. wspólnie zorganizowaliœmy 10-dniową kolonię międzynarodową dla dzieci z Brzeœścia, Kobrynia i Mrozów. Kolonia zapadła głęboko w sercach naszych młodych rodaków z za wschodniej granicy i mieszkańców Mrozów.

Chór ” Polesie” gośœcił w Mrozach po raz pierwszy w listopadzie 2007 r. Zdobył wielką sympatię mieszkańców. Tegoroczną wizytę rozszerzyliœmy o występy w Mińsku Mazowieckim i Rudce Sanatorium. Najpierw uœświetnił program Gminnych Obchodów Narodowego ŚŒwięta Niepodległoœci 2010, zorganizowanych w Gminnym Centrum Kultury. Repertuar chóru był typowo patriotyczny, przeplatany  refleksyjnymi wierszami poetki Marii Sulimy. Serdecznym oklaskom nie było końca, trzeba było bisować. Kierownikiem chóru jest p. Barbara Liniewicz, dyrygentką Natalia Kotiuba. O godz. 19 podobny koncert odbył się w Koœściele p.w. NNMP w Mińsku Mazowieckim. Mińszczanie podziękowali  zespołowi owacyjnie, składali też p. Marii Sulimie serdeczne gratulacje i wyrazy poparcia kupując tomiki poezji.

W piątek 12 listopada  miał miejsce poranny koncert w Rudce Sanatorium dla pensjonariuszy i chorych. Wypełniona po brzegi sala  słuchała wierszy i pieœni. Po policzkach płynęły łzy wzruszenia, z głębi  słychać było męski głos, piękny, cichy, drżący śœpiew…. Także w piątek o godzinie 17  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach odbył się w  niezwykle  kameralnej i nastrojowej scenerii, przy œświecach, wieczór poezji patriotycznej poetki Marii Sulimy. Tak się ten nastrój udzielił p. Marii, że swoje recytacje poprzedziła rodzinnymi wspomnieniami z historią dawną i współczesną w tle. Na zakończenie jak zwykle, autorka  podpisywała  ostatnio wydany tomik poezji.

Galeria zdjęć z wizyty Chóru „Polesie” i poetki Marii Sulimy:

 

Przez oba dni pobytu goœściom z Polesia towarzyszyli nauczyciele z SP Mrozy: Ewa Grabarczyk, Małgorzata Œlązek, Renata Malka, Wiesław Grabarczyk jak zawsze kamerą i aparatem. O smaczne jedzenie zadbały panie kucharki z podstawówki, nocleg zapewniła dyrekcja Zespołu  Szkół w Mrozach. Za koncert w Mińsku Mazowieckim dziękuję gorąco p. Leszkowi Celejowi, Dyrektorowi Muzeum Ziemi Mińskiej i ks. Dziekanowi oraz pozostałym osobom. Dziękuję także p. Magdalenie Sulich – dyrektor GCK, p. Zofii Jagodzińskiej – dyrektor GBP, p. Mariannie Zambrzyckiej – dyrektor Szpitala w Rudce, a także p. Renacie Bakule – dyrektor naszej szkoły oraz panu Dariuszowi Jaszczukowi – Wójtowi Gminy Mrozy.

Ewa Grabarczyk, organizator trasy koncertowej Chóru „Polesie” i poetki Marii Sulimy.