W roku szkolnym 2008/09 w naszej placówce została utworzona pierwsza w historii szkoły klasa integracyjna.

Obecnie w Szkole Podstawowej w Mrozach prowadzone są cztery klasy integracyjne:

Klasa IIi

Wychowawcą klasy IIi jest Katarzyna Rosa, a nauczycielem wspomagającym Renata Wierzbicka.                            Klasa liczy 20 dzieci.

klasa 2i

Klasa IIIi

Wychowawcą klasy IIIi jest Joanna Nakonieczna, natomiast nauczycielem wspierającym Ewa Marchwiak. Do klasy uczęszcza 16 uczniów.

klasa 3i

Klasa IVi

Wychowawcą klasy IVi jest Halina Jachimowicz, a nauczycielem wspierającym Katarzyna Smolińska.   Klasa liczy 20 dzieci.

klasa 4i

Klasa Vi

Wychowawcą klasy Vi jest Bożena Piotrak, natomiast nauczycielem wspomagającym Agnieszka Rybak.            Do klasy uczęszcza 22 dzieci.

klasa 5i